Teleopieka w Gminie Gołdap

Gmina Gołdap przystąpiła do realizacji pilotażowego programu teleopieki współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski  Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Program obejmie wybrane gminy, a jeśli się sprawdzi, zostanie w przyszłości rozszerzony na całe województwo.

- Nowa usługą teleopieki obejmiemy w tym roku  20 mieszkańców naszej gminy, w wieku powyżej 60 lat – mówi – mówi Iwona Wasilewska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.  - Do programu przystąpiło już 20 osób, które wypełniły niezbędne dokumenty i dopełniły formalności. Są to osoby chore, mieszkające samotnie. Już wkrótce w ich mieszkaniach zostaną zainstalowane urządzenia systemu teleopieki. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu będzie ponosić Gmina Gołdap oraz samorząd województwa.

Teleopieka daje możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia np. w sytuacji nagłego zasłabnięcia albo upadku. Podstawowym elementem systemu teleopieki jest wisiorek lub bransoletka posiadająca „czerwony przycisk SOS”. Jego naciśnięcie uruchamia procedurę alarmową. Alarm odbierany jest przez operatora, który podejmuje interwencję. Stara się nawiązać kontakt z osobą wzywającą pomocy i ustalić przyczynę uruchomienia alarm. Powiadamia sąsiadów lub bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu. W przypadku braku kontaktu głosowego z seniorem wzywającym pomocy, operator przekazuje informację służbom ratunkowym. Osoby świadczące pomoc w ramach systemu teleopieki będą dysponować szczegółowymi danymi o osobie, która wzywa pomocy, takimi jak: kontakt do bliskich, informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i miejscu ich przechowywania.