Spotkanie z sołtysami

To, jak wygląda wieś zależy w dużej mierze od gospodarności jej mieszkańców i zaangażowania wybranego przez nich sołtysa. 12 marca, z okazji Dnia Sołtysa, Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto spotkał się z włodarzami sołectw Gminy Gołdap, by podziękować im za pracę na rzecz społeczności wiejskich.

- Szanowni Państwo, chciałbym gorąco podziękować za wielomiesięczną owocną współpracę – powiedział Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto – To dzięki Wam znam problemy naszej społeczności. Doceniam trudną i wymagająca zaangażowania pracę. Pamiętajcie, że macie we mnie sojusznika we wszelkich staraniach ukierunkowanych na dobro Waszych sołectw i całej gminy.

Na terenie Gminy Gołdap znajdują się aż 32 sołectwa. Każde z nich posiada sołtysa, który oprócz funkcji administracyjnych związanych z przekazywaniem informacji mieszkańcom oraz poborem podatków, reprezentuje ich w kontaktach z gminą. Każde sołectwo dysponuje również funduszem sołeckim, czyli pewną kwotą w budżecie gminy, którą mieszkańcy mogą przeznaczyć na realizację najważniejszych dla sołectwa inicjatyw zgodnie z ich wolą.