O cyberprzemocy w bibliotece

We wtorek, 6 marca, w Filii Biblioteki Publicznej w Grabowie odbyła się lekcja na temat cyberprzemocy. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie. Zajęcia prowadził informatyk Paweł Miksza. Dzieci obejrzały krótkie filmy, dzięki którym poznały zasady bezpiecznego poruszania się w sieci.Rozmawiano też o zagrożeniach w internecie, cyberprzemocy i prawach autorskich. Uczniowie dowiedzieli się  gdzie szukać pomocy w razie poczucia zagrożenia w sieci, oraz poznali adresy bezpiecznych stron internetowych.