Nabór w Szkole Podstawowej nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas I na rok szkolny 2018/2019.

Nabór rozpoczął się 01.03.2018r. i będzie trwał do 31.03.2018r.Wnioski przyjmuje sekretariat szkoły od godz. 07:00 do 14:30 od poniedziałku do piątku. Wzory dokumentów znajdują na szkolnej stronie internetowej: www.sp2goldap.pl

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod nr tel. 87 615 08 84
lub mailowo: szkola.goldap@op.pl

Szkoła oferuje:
- pracę w małych zespołach klasowych;
- ciekawe zajęcia pozalekcyjne;
- bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę;
- dobrą bazę dydaktyczną.