W młodym ciele zdrowy duch!

Dzięki rozwojowi technologii nasze życie staje się prostsze i łatwiejsze. Niestety, ułatwienia sprawiają, że wiele osób do minimum ogranicza swoją aktywność fizyczną. A to bardzo niekorzystnie wpływa na zdrowie. Szczególnie narażone są dzieci, które coraz więcej czasu spędzają przed ekranami telewizorów, komputerów i smartfonów.

Godziny spędzane  na krześle lub kanapie, niska aktywność fizyczna i nieodpowiednia dieta powodują takie problemy jak wady postawy, otyłość, spadek odporności oraz zmęczenie i złe samopoczucie.

To ważne, by zwracać uwagę na zdrowe nawyki jak najwcześniej. Dlatego przez cały rok 2018 w szkołach podstawowych prowadzone będą zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia, zbilansowanej diety itp. Będą się one odbywać dzięki realizacji projektu ,,Parki Przyjaźni 2” dofinansowanego w kwocie 1,8 miliona złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten realizuje Gmina Gołdap oraz litewskie miasto Sakiai w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.   

Zadaniem prowadzących zajęcia jest przekazanie ich uczestnikom wiedzy o zaletach zdrowego odżywiania, higienie, świadomym gospodarowaniu wolnym czasem, zapobiegania niewłaściwym nawykom i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.  Wszystko to w oparciu o ciekawe wzorce, dobre praktyki,  sport i aktywność fizyczną.