Wyróżnienie dla SP5

W dniu 8 lutego 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość podsumowująca program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi Bożena Kalinowska odebrała z rąk Krzysztofa Marka Nowackiego - Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty wyróżnienie w konkursie  Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Wyróżnienia takie są przyznawane szkołom i placówkom oświatowym podejmującym niestandardowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

- Przyznane nam wyróżnienie mobilizuje do doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem uczniów, a ich samych uwrażliwia na zjawiska niepożądane w środowisku szkolnym - zapewnia wicedyrektor gołdapskiej „piątki” Jarosław Żukowski.

Za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa została również wyróżniona ich koordynatorka w SP5 Anetta Wojnar-Konopka.