Wyniki głosowania

W piątek, 9 lutego, zakończyło się głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2018 rok. Głos można było oddać w formie elektronicznej lub tradycyjnej. Każda z tych form była zabezpieczona przed próbami manipulacji. Głos elektroniczny trzeba było potwierdzić za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tradycyjna forma głosowania wymagała osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Nowością wobec ubiegłorocznego głosowania były dwie listy projektów. Umieszczono na nich pomysły, które wnioskodawcy zaplanowali do zrealizowania na terenie miasta oraz na terenie wiejskim Gminy Gołdap. Każdy głosujący mógł oddać po jednym głosie na każdą z list. Na realizację wniosków zaplanowano w Budżecie Gminy Gołdap 150 tys. złotych. 2/3 wydatkowane zostanie na terenie miasta, a jedna trzecia poza nim.

W formie elektronicznej ważny głos oddało 1047 osób. W Urzędzie Miejskim głosowało 313 osób, z których trzy oddały wcześniej ważny głos w głosowaniu internetowym. Suma głosów ważnych to 1357 głosy.

Po weryfikacji i zsumowaniu głosów oddanych w ramach listy miejskiej najwięcej otrzymał projekt Plac Zabaw „Hasanka” w parku przy ulicy Wojska Polskiego zgłoszony przez Martę Dębowską, Martę Zaporowską i Zbigniewa Makarewicza. Wniosek zakłada stworzenie placu zabaw dla dzieci. Atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw powstanie dzięki zainstalowaniu wyposażenia (zabawek) i urządzeń małej architektury w parku przy ul. Wojska Polskiego. Wszystkie zainstalowane elementy będą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.  Zwycięski projekt wyczerpuje kwotę przeznaczoną na projekty miejskie.

Wśród projektów z listy wiejskiej zwyciężył wniosek pt. „Ścieżka pieszo-rowerowa na szlaku Green Velo” zgłoszony przez Grzegorza Olszewskiego. Projekt dotyczy wykonania asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej o długości 270 metrów we wsi Botkuny łączącej fragmenty szlaku rowerowego Green Velo. Powstanie ścieżki ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, rowerzystów i innych uczestników ruchu.