Wieczór piosenki biesiadnej

W tłusty czwartek Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z Biblioteką Publiczną w Gołdapi zorganizował przegląd piosenki biesiadnej. Studentki tegoż uniwersytetu przedstawiły kilka znanych i mniej znanych pieśni biesiadnych.
- Nie jesteśmy zespołem wokalnym, tylko grupą śpiewającą w myśl zasady „śpiewać każdy może" - zaawansowały swój występ seniorki.
 
Przed każdym utworem studentki UTW w kilku słowach opisywały jego tematykę. Pieśni biesiadne śpiewane są w różnych sytuacjach, ale największą okazją są wesela. Wśród wykonywanych utworów były m.in. takie piosenki jak: Gdybym miał gitarę, Czerwone jabłuszko, Szła dzieweczka, Hej sokoły itd.
 
Spotkanie było bardzo udane, radosne, swojskie i biesiadne. Na zakończenie zebranych poczęstowano pączkami i rogaliki z jabłkiem.
 
Kolejne spotkanie odbędzie się w marcu. Informacje na ten temat będzie można uzyskać na stronie Biblioteki Publicznej w Gołdapi.
nformacje na ten temat będzie można uzyskać na stronie Biblioteki Publicznej w Gołdapi.