Dialog społeczny

W środę, 7 lutego, Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wziął udział w konferencji pt. „Dialog społeczny w województwie warmińsko-mazurskim wczoraj i dziś“. Olsztyńskie wydarzenie poświęcono tematom związanym z rolą i znaczeniem dialogu społecznego w kształtowaniu stosunków społecznych i gospodarczych. Otworzył je marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
 
- Dzięki udziałowi bardzo szerokiego grona ekspertów spotkanie było ciekawe – ocenia Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto. – Szczególnie ważna była dyskusja poświęcona wyzwaniom, jakie stawia przed samorządami potrzeba wprowadzenia nowoczesnych form dialogu.