Jednym głosem za koleją

W czwartek, 1 lutego odbyło się  w Gołdapi spotkanie robocze zarządu Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana. Wzięli w nim udział Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto i jego zastępca Jacek Morzy, Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, Starosta Ełcki Marek Chojnowski, zastępca burmistrza Olecka Mariusz Miłun, wicestarosta olecki Kazimierz Iwanowski oraz dyrektor biura zarządu Stowarzyszenia EGO Maciej Juchniewicz. Głównym tematem spotkania było ustalenie wspólnego stanowiska w konsultacjach odnośnie wyboru wariantu przebiegu międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica na odcinku Ełk – Olecko – Suwałki. Samorządowcy zdecydowali się też wesprzeć pomysł reaktywacji połączenia kolejowego Olecko – Gołdap.

- Wspólne stanowisko naszych samorządów jest jednoznaczne – mówi Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto. Popieramy pomysł zbudowania w pełni zelektryfikowanego, dwutorowego odcinka przebiegającego przez Olecko Jednocześnie chcemy podkreślić, że dla rozwoju regionu, współpracy międzynarodowej oraz przyjaznego środowisku ruchu kolejowego kluczowe jest odtworzenie połączenia kolejowego Olecko-Gołdap-Granica Państwa.