Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej

Publikujemy obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Procedury z nią związane odbywać się będą w w dniach od 12.02.2018 r. do  23.02.2018 r. w  Centrum Dydaktyczno - Szkoleniowego przy ul. Partyzantów 31 w Gołdapi.