Jak stosować klauzule społeczne

We wtorek, 16 stycznia, w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbędzie się spotkanie/szkolenie z Tomaszem Schimankiem - ekspertem w zakresie stosowania klauzul społecznych. Organizuje je Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku i Stowarzyszenie Adelfi.

W trakcie spotkania zostaną omówione podstawy prawne i wskazówki dotyczące stosowania klauzul społecznych. Są to normy prawne pozwalające na stosowanie w procedurach zamówień publicznych zapisów umożliwiających preferowanie podmiotów, które np. zatrudniają osoby niepełnosprawne lub zagrożone bezrobociem.

Szkolenie jest dedykowane osobom realizującym zamówienia publiczne lub przygotowującym projekty zakładające potrzebę ich stosowania.  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie się  drogą mailową: sylwia.gajewska@adelfi.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 505 815 449.