Konsultacje społeczne Programu opieki nad zwierzętami

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, iż15.01.2018 r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018". Konsultacje potrwają do 05.02.2018 r. Uwagi do projektu będą przyjmowane w wersji elektronicznej na adres pom@goldap.pl i w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Projekt programu w załączniku.