Nowe inwestycje

Dobra pogoda sprzyja pracom drogowym. Korzystają z niej drogowcy pracujący na terenie Gminy Gołdap. Dzięki ich staraniom oraz odpowiednim nakładom finansowym w ostatnich tygodniach zostały ukończone i odebrane aż trzy inwestycje drogowe.

Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Wronki Wielkie.  Odcinek o długości około 190 metrów ma nową nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej Zmodernizowano też wjazdy o łącznej powierzchni 64 m2  i zbudowano chodnik biegnący wzdłuż drogi. Koszt prac to ponad 172 tys. złotych. W inwestycji partycypowało Sołectwo Marcinowo przeznaczając 20 tys. złotych z funduszu sołeckiego oraz przekazując kostkę brukową na wykonanie chodnika.

Zakończyły się też prace na ulicy Plażowej  oraz na ulicy Topolowej. Dzięki dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych, za ponad 500 tysięcy złotych, wykonano tam 1640 m2 nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej oraz 334 m2 chodnika. Nowopowstała jezdnia na ul. Plażowej ma długość 160 m, na ul. Topolowej 180 metrów.  W ramach inwestycji wykonano również 210 m2 wjazdów.  Przy  ul. Topolowej powstała  kanalizacja deszczowa o długości 147 m.

 Przed modernizacją i po wykonaniu prac.