Informacja z USC

Przewodnik po „urzędowych” usługach on-line

Na stronie www.obywatel.gov.pl, prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji, można znaleźć wiele przydatnych informacji i „urzędowych” porad. Znajdują się tam opisy procedur związanych z zawarciem małżeństwa, zgłoszeniem narodzin dziecka oraz zgłoszeniem zgonu.

Można tam również sprawdzić, czy dowód osobisty, który postanowiliśmy wymienić jest już gotowy oraz dowiedzieć się jak taki dokument uzyskać. Warto się upewnić, czy nasz dowód osobisty jest wciąż ważny. Kilku milionom Polaków, którzy nie wymienili dowodu tożsamości na nowy grożą z tego powodu kary administracyjne i inne przykre konsekwencje.

Na stronie zamieszczono wiele porad zaopatrzonych w linki i odnośniki. Korzystanie z usług „online” wymaga posiadania profilu zaufanego. Można go w prosty sposób uzyskać bez wychodzenia z domu, a strona instruuje jak to zrobić.

Informacje o procedurach związanych z wydawaniem aktów stanu cywilnego można również uzyskać dzwoniąc pod numer USC w Gołdapi: 87 615 60 22. Większość takich spraw wymaga wniesienia opłaty. Tabelę zawierającą ich stawki publikujemy poniżej. Opłaty należy przekazać na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi : PKO BP S.A. Oddział Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929.

Ślub cywilny

Na co najmniej miesiąc przed planowaną datą ślubu narzeczeni powinni zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego i uzgodnić termin ceremonii. Trzeba zabrać ze sobą dowody tożsamości oraz skrócone akty urodzenia i dokumenty potwierdzające nieistnienie okoliczności wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa (np. akt zgonu współmałżonka). Termin ceremonii ustalany jest indywidualnie. Na zaplanowanie uroczystości poza godzinami pracy urzędu trzeba uzyskać zgodę burmistrza. Od 2015 r. istnieje możliwość organizacji ceremonii zaślubin poza siedzibą urzędu. Wiąże się to jednak z dodatkową opłatą.