EkoWalentynki 2018 już w lutym

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi zaprasza do udziału w VIII edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling"  - nadesłała Alina Oleszczuk i Przyjaciele Przyrody z klubu Naszej Ziemi
                 
Konkurs grupowy
Ogłaszamy rywalizację pt."Polub Baterie".
Konkurs ma na celu edukację ekologiczną w zakresie ograniczania negatywnego wpływu zużytych baterii na środowisko poprzez przeprowadzanie systematycznych działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i zaprzyjaźnionych placówkach.
* Nauczycielka  odpowiedzialna za akcję - Alina Oleszczuk
* Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: nauczycielki/nauczyciele (poszczególnych klas/oddziałów/kół/drużyn/świetlicy szkolnej) koordynatorzy działań ekologicznych w poszczególnych placówkach  
* Konkurs adresowany jest do  dzieci Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi i zaprzyjaźnionych placówek oraz wszystkich tych, którzy chętnie nawiążą współpracę z naszą szkołą,
* Zbiórka baterii i ZSEE przeprowadzona będzie w terminie od 10 stycznia 2018roku do 14 lutego 2018 roku,
* Każda klasa/oddział/instytucja  przekaże swoje baterie i ZSEE.

14 lutego 2018r. przyjdź do EKOWALENTYNKOWEGO PUNKTU (różowe stanowisko Przyjaciół Przyrody - sala nr 20 ) przekaż swój zbiór łącznie z kartką,na której podana będzie  nazwa grupy, imię i nazwisko opiekuna oraz ilość zebranych baterii, ZSEE,
* Każdy oddział  uczestniczący w konkursie  otrzyma słodką niespodziankę,

Laureatów konkursu poznamy podczas Zielonych Dni w szkole 2018.
Przyjacielu Przyrody, pamiętaj-jedna bateria wyrzucona do ziemi zanieczyszcza około 1m3 gruntu! Akcja Zbiórki Baterii promuje potrzebę segregacji odpadów, a w szczególności potrzebę wyłonienia odpadów niebezpiecznych, jakimi są zużyte baterie i przynosi efekty w postaci coraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Patronat nad akcją sprawują: Dominik Dobrowolski /podróżnik i ekolog współpracujący z naszą szkołą od kilku lat/
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Nadleśnictwo Gołdap.

Przyjaciele Przyrody - klasa Ia
koordynatorka akcji - Alina Oleszczuk