Boisko przy szkole w Grabowie przejdzie przebudowę.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto  podpisał umowę w sprawie dofinansowania projektu "Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Grabowie". To kolejna inwestycja, jaka będzie realizowana w gminie, współfinansowana ze środków RPO. Projekt zakłada przygotowanie wielofunkcyjnego boiska.

Kompleks o powierzchni  ponad 1680 m2 obejmie place do gry w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę.  Projekt przewiduje położenie sztucznej trawy i zbudowanie systemu odprowadzania wód deszczowych. We wrześniu 2018 boiska mają być gotowe do użytku.


Wartość projektu to 999 286,27zł, z czego prawie 83% to dofinansowanie ze środków RPO Warmia i Mazury, poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.