SP w Pogorzeli Szkołą Liderów

W piątek, 15 grudnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Pogorzeli jako jedna z dwóch szkół województwa warmińsko-mazurskiego i kilkunastu w kraju otrzymała z rąk przedstawicielek Ośrodka Rozwoju Edukacji  i Ministerstwa Spraw Zagranicznych tytuł Szkoła Liderów 2017.

- Jest to uwieńczenie i docenienie naszych działań na rzecz przybliżania problemów rozwoju współczesnego świata, globalnych współzależności  społeczeństw, a także naszego wkładu w kształtowanie krytycznego, świadomego myślenia oraz zmianę postaw. Konferencja w Sulejówku podsumowująca projekt Edukacja globalna "Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" była doskonałą promocją  naszej szkoły I Gminy Gołdap. Różnorodność naszych pomysłów, rozmach realizacji i metody pracy spotkały się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem uczestników z różnych stron Polski. Za tym sukcesem stoi praca wielu osób, dlatego dziękujemy całej społeczności szkolnej: uczniom i rodzicom – za zaangażowanie i entuzjazm towarzyszące każdego roku naszym działaniom. Dziękujemy również osobom z innych szkół gminy Gołdap, które włączyły się w nasze przedsięwzięcia i tym samym wpisały się w realizację aktualnych wyzwań globalnych. Razem możemy więcej!
    
Ewa Kisyk  i Monika Wojtala Taudul