Wizyta Pani Senator Małgorzaty Kopiczko w SP3 w Gołdapi

23 listopada 2017r. Szkołę Podstawową nr 3 odwiedziła senator RP Małgorzata Kopiczko oraz Pan Jacek Morzy – wiceburmistrz. Pani Senator przyjechała do naszej szkoły, by spotkać się z uczniami, którzy uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie „List do taty”. Celem konkursu, odbywającego się co dwa lata, jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Zadaniem uczniów było napisanie pracy na temat: Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata? Uczniowie klas 4 i 5 pod opieką nauczycieli p. Jolanty Łukjaniuk i Krystyny Czarniewskiej napisali listy, spośród których wytypowano do kolejnego etapu prace następujących uczniów: Wiktorii Danielewicz, Anny Waraksy, Klaudii Świtaj, Weroniki Pietruszewskiej, Mateusza Stabińskiego, Filipa Siemieniuka, Mateusza Jaworowskiego i Emila Obary. W etapie regionalnym konkursu zwyciężył Mateusz Stabiński. Wraz z tatą uczestniczył on w uroczystym podsumowaniu konkursu „List do taty”, który odbył się w październiku tego roku w Senacie RP.

Pani Senator Małgorzata Kopiczko przyjechała do Szkoły Podstawowej nr 3, aby osobiście podziękować wszystkim uczniom za uczestnictwo w konkursie,  pogratulować wyróżnienia Mateuszowi oraz zachęcić do udziału w kolejnych edycjach „Listu do taty”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od  Pani Senator upominki.

Wizyta Pani  Małgorzaty Kopiczko była ważnym wydarzeniem, dlatego jej pobyt w naszej szkole uświetnił występ szkolnego chóru. Uczniowie pod opieką pani Katarzyny Boruc i pana Mirosława Bobrowskiego przygotowali część artystyczną o tematyce patriotycznej, która bardzo spodobała się przybyłym na uroczystość  gościom oraz zebranym na sali nauczycielom i uczniom  klas 4-7.

Na zakończenie Pani Małgorzata Kopiczko podziękowała wszystkim za miłe przyjęcie i wspaniałą lekcję patriotyzmu. W nagrodę za swój występ uczniowie otrzymali z rąk Pani Senator ogromną torbę słodyczy.