Komunikat w sprawie zimowego utrzymania ulic

Komunikat Urzędu Miejskiego w Gołdapi
w sprawie zimowego utrzymania ulic w mieście i dróg w gminie Gołdap na sezon 2017/2018

W związku z rozpoczynającym się nowym sezonem zimowym podaje się do publicznej wiadomości informację, która w jednoznaczny sposób określa przynależność ulic i dróg oraz odpowiedzialność poszczególnych zarządców za ich utrzymanie.
1.    Ulice gminne na terenie miasta utrzymuje PGK Zdzisław Galiński. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu: 87 615 12 29,  695 924 931,  601 405 790
2.    2. Drogi gminne na terenie gminy Gołdap, poza obszarem miasta, utrzymuje PPHU "TRANSROM" Sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod numery telefonów 87-615 01 73,  603 780 398
3.    Koordynacją zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Gołdapi zajmują się:
a) Drogi gminne na terenie wiejskim gminy Gołdap – p. Krzysztof Kalinowski: tel. 87 615 60 21
b) Ulice gminne na terenie miasta Gołdap – p. Magda Zymkowska tel. 87 615 60 52
c) Kierownik wydziału p. Jarosław Duchnowski tel. kom. 694 484 956
Wykaz dróg i ulic gminnych przedstawia zał. Nr 1
4.    Ulice powiatowe na terenie miasta i gminy utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać na następujące numery telefonów: 87 615 09 89,       690 033 318,   502 654 240.
Wykaz dróg i ulic powiatowych przedstawia zał. Nr 2
5.    Drogi i ulice wojewódzkie na terenie miasta i gminy utrzymuje PPHU „Transrom”        sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod numery telefonów:  87 520 20 30,  kom. 600 437 906,  602 623 742.
6.    Ulice położone w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Ekonomiczna, Strefowa) utrzymuje PGK w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać pod numery telefonów: 87 615 12 29,  695 924 931,  601 405 790.


UWAGA ! SWOJE UWAGI I PROŚBY MOŻNA RÓWNIEŻ ZGŁASZAĆ DO PUNKTU MONITORINGU WIZYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W GOŁDAPI TEL. 87 615 60 57

Pełna treść komunikatu wraz z wykazem ulic w załączniku.