Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, w związku z ogłoszonym już naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności”, zaprasza potencjalnych beneficjentów na  spotkanie informacyjne, które odbędzie się  7 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Początek spotkania godz. 10:00

Szczegóły w załączniku.