Gołdapski Ośrodek Pomocy Społecznej wyróżniony!

W dniu 21 listopada 2017r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość podczas, której przedstawiciele gołdapskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odebrali wyróżnienie zespołowe za działania na rzecz rozwiązywania problemów osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnienia. Minister Elżbieta Rafalska podziękowała pracownikom socjalnym za ich niezwykłą pracę i zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi.

Gołdapski OPS znalazł się wśród 23 instytucji, którym przyznano nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Jak zapewnia dyrektor Iwona Wasilewska otrzymane wyróżnienie zespołowe jest motywacją do dalszego działania!