Konsultacje w sprawie rozbudowy drogi nr 651

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z Biurem Projektowo-Konsultingowym Complex Projekt zaprasza mieszkańców Gminy Gołdap na konsultacje społeczne w sprawie Rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Granica Województwa.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją, poznania opinii na jej temat oraz uwzględnienia oczekiwań i potrzeb społecznych. Na spotkaniu szczegółowo omówione zostaną kwestie związane z rozbudową drogi wojewódzkiej na odcinku przebiegającym przez tereny miasta Gołdap.

Termin spotkania:
22.11.2017 o godz. 11:00

Miejsce spotkania:
Urząd Miejski w Gołdapi
pl. Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
sala konferencyjna nr 1

Program spotkania:
prezentacja multimedialna;
dyskusja;
składanie wniosków społecznych.

Uwagi do projektu będzie można wnosić na spotkaniu w dniu 22.11.2017 oraz do dnia 06.12.2017r. w sposób wskazany w formularzu do Wniosku mieszkańców załączonym poniżej.