Wieczór patriotyczny w bibliotece

W środę, 8 listopada w ramach spotkań organizowanego z okazji Dnia Niepodległości przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory poetyckie”: pt. Patriotyczny wieczór poetycki. Rotę i inne  pieśni patriotyczne wykonały studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odczytane zostały teksty znanych twórców m. in. K.J. Gałczyńskiego, J. Tuwima, J. Lechonia, jak też utwory miejscowych autorów. Informacja o kolejnym zostanie umieszczona na stronie Biblioteki Publicznej. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto.