Fundacja zdobyła tablice interaktywne

Dwie szkoły prowadzone przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap, czyli Szkoła Podstawowa w Boćwince oraz Szkoła Podstawowa w Jabłońskich, doposażą swoje pracownie w tablice interaktywne i niezbędne do cyfryzacji zajęć narzędzia. Fundacja pozyskała dofinansowanie z rządowego programu. W jej imieniu umowę z Kuratorium Oświaty w Olsztynie opiewającą na kwotę 22 400,00 zł 22 października podpisał prezes Piotr Wasilewski.

- Cieszę się że w Boćwince i w Jabłońskich otrzymają wspaniałe tablice multimedialne - mówi Piotr Wasilewski, prezes Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. – Pozwolą one na interaktywne prowadzenie zajęć i zaznajamianie dzieci z najnowocześniejszymi technologiami. Jest to też idealne dopełnienie sukcesu Boćwinki, która niedawno wygrała nowoczesną pracownię komputerową. Gdy sprzęt trafi już do uczniów, będzie to szkoła w pełni cyfrowa i gotowa na wyzwania nowoczesności.

W tym roku Kuratorium Oświaty w Olsztynie otrzymało 111 wniosków od organów prowadzących szkoły podstawowe. Program „Aktywna Tablica” przewiduje doposażenie wybranych szkół w materiały czyli  tablice interaktywne, projektory, głośniki i monitory dotykowe.