Używki to droga donikąd

 Od września do grudnia 2017 w Szkole Podstawowej nr 5 realizowany  jest projekt „Narkotyki zakłócają rytm nauki i muzyki”.  finansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi

6 listopada br. Młodzież ze naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach  przeprowadzonych przez członków Stowarzyszenia S.N.A.P. ( Stop Narkomani,  Alkoholizmowi i Przemocy). Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom jakie są skutki eksperymentowania z używkami. Warsztaty prowadzili Piotr Stępniak oraz Małgorzata Wnuk- Lipińska, którzy w przystępny i zrozumiały sposób przedstawili uczniom „ Jak powstaje uzależnienie i czym ono jest?” oraz „ Jak ważna jest rodzina w życiu młodego człowieka”.

- Prowadzący przekonywali młodzieży, że alkohol, narkotyki, dopalacze i inne używki to droga do donikąd – mówi Wioletta Werner-Wysocka, koordynator projektu. - Biorący udział w zajęciach uczniowie wyrazili swoje zadowolenie. Ich zdaniem podobne zajęcia powinny odbywać się częściej gdyż chętnie wzięliby w nich udział po raz kolejny.