Narkotyki zakłócają rytm nauki i muzyki

Od września do grudnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich realizuje projekt „ Narkotyki zakłócają rytm nauki i muzyki” dofinansowany w ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

18 i 26 października odbyły się spotkania uczniów z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji. Tematem przewodnim spotkania były narkotyki i dopalacze.  Uczniowie  poszerzyli swoją wiedzę o skutkach zażywania używek.  Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniach, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i zadawała pytania. Zainteresowani  mogli sprawdzić, zakładając Alkogogle i Narkogogle jaka jest koordynacja wzrokowo - ruchowo  po wypiciu alkoholu i spożyciu narkotyków. największe zainteresowanie uczniów wzbudził pokaz umiejętności psa policyjnego szkolonego specjalnie do wyszukiwania narkotyków.