Spotkanie robocze w sprawie rozbudowy wodociągów

W dniu 10 października 2017 r. na terenie PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi odbyło się pierwsze, robocze spotkanie Generalnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociągów w Gusiewie Liowoćkina Denisa Jurewicza z Prezesem Zarządu PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi Jarosławem Dzienis, na którym omawiano koncepcje przyszłych wspólnych działań i możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach współpracy transgranicznej Polska – Rosja. Delegacja odwiedziła siedzibę gołdapskich wodociągów położoną przy ulicy Generała Sikorskiego.
Oba przedsiębiorstwa, pod egidą władz miasta, zamierzają pozyskać środki na rozbudowę wodociągów i kanalizacji. Dzięki bezpośrednim spotkaniom przedstawiciele partnerskich miast mogą  poznać się lepiej  oraz omówić potrzeby i możliwości ich zaspokojenia.