Ogólnopolski konkurs "Hejter, hacker, e-obywatel"

Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym organizuje konkurs „Hejter, hacker, e-obywatel”. Patronat nad nim objął patronatem Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Konkurs jest adresowany do młodzieży szkolnej powyżej 13 roku życia. Ma on popularyzować wiedzę o cyberprzestrzeni, bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji. Uczestnik konkursu ma za zadanie jest napisanie i przesłanie  do 15 października 2017 pracy pisemnej, mającej cechy eseju. Na najlepszych eseistów czekają tablety. Wręczenie nagród odbędzie się w Senacie RP 4. grudnia 2017 r.

Szczegóły na stronie konkursu.