Z gołdapskich dachów znika azbest

Trwająca od początku września akcja usuwania azbestu zalegającego na dachach gołdapskich budynków zakończy się 31 października.

Gmina Gołdap całkowicie pokrywa koszty usuwania i utylizacji tego materiału. Z inicjatywy Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto zostało podpisane porozumienie z ełckim Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Komunalna" na podstawie, którego Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pokrywa 50% kosztów ponoszonych przez gminę. Porozumienie dotyczy ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych pokryć dachowy zawierających azbest. Koszt jego usunięcia to ponad 100 tysięcy złotych. W 2017 r. Gmina Gołdap podpisała 57 umów z wnioskodawcami, którzy usuną azbest ze swoich dachów do końca października br.