Idźmy naprzód z nadzieją

10 października 2017 r. uczniowie SP 1obchodzili  Dzień Papieski „Idźmy naprzód z nadzieją”. Dzień Papieski ma być  dla każdego z nas okazją do zastanowienia się, co możemy zrobić, nauczanie Papieża tam gdzie żyjemy. W naszej szkole i rodzinie.

- Zapamiętajmy, to co mówił święty Jan Paweł II, że miarą wielkości człowieka nie jest wiedza, ale miłość - zachęca Edyta Olszewska. - Ważne jest to, jaki jestem, jak się zachowuję wobec rodziców, nauczycieli, kolegów i koleżanek. Dzisiejsze spotkanie może zachęci nas wszystkich do pracy nad sobą, by być lepszym.