Jesień na ścieżce edukacyjnej „Czworolist”

4 października 2017r. uczniowie klasy IIIc i IIIe ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi  pojechali do  Puszczy Rominckiej.  Na skraju lasu czekał podleśniczy Henryk Bazylewicz  z Nadleśnictwa Gołdap. Następnie uczniowie udali się na ścieżkę edukacyjną „Czworolist”, gdzie  w naturalnym środowisku obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obserwowali warstwy lasu, a następnie rozpoznawali rośliny zielne, krzewy i drzewa. Byli zdziwieni, gdy usłyszeli, że każdy z nich jadł rano grzyby. Poznali rodzaje grzybów i zasady ich  zbierania. Zobaczyli sójkę, dzięcioła i bielika. Spotkanie zakończyło się ogniskiem, pieczeniem kiełbasek i zabawą w lesie.  Były to pierwsze zajęcia z programu przyrodniczego „Cztery pory roku w lesie.”Aby dzieci były przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją - muszą tę przyrodę poznać z bliska i czuć się jej cząstką.  Przedstawiciel nadleśnictwa w atrakcyjny sposób prezentował wiedzę przyrodniczą, pokazał piękno  lasu i uczył szacunku do zwierząt i roślin. Na zakończenie zajęć poczęstował dzieci słodkimi borowikami i kurkami. Serdecznie dziękujemy panu podleśniczemu i pani Emilii Płach za organizację wycieczki.