Ewa Wojciechowska z SP w Pogorzeli laureatką nagrody „Zielony kaganek”

Nagroda "Zielonego Kaganka" została utworzona w 2002 roku z inicjatywy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku oraz Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku.

Nagroda jest przyznawana nauczycielom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji ekologicznej oraz za systematyczną pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na rzecz zrównoważonego rozwoju Warmii i Mazur, a taką właśnie edukację w naszej szkole prowadzimy.  Nagrodę przyznają członkowie Rady Programowej Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.