Wzorowy i bezpieczny pierwszoklasista

"Na chodniku, przystań bokiem,
Popatrz w lewo bystrym okiem
skieruj w prawo wzrok sokoli
znów na lewo spójrz powoli,
jezdnia wolna więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie..."

Aby utrwalić zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym wybraliśmy się na spacer ulicami naszego osiedla. Obserwowaliśmy znaki drogowe i zdaliśmy pierwszy egzamin pierwszoklasisty.

Teraz każdy z nas jest wzorowym pieszym, który doskonale zna przepisy.

Na zebraniu nasi rodzice z zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez przedstawicielki z zaprzyjaźnionych ze szkołą placówek.
Panie Marta Andruczyk (Policja Gołdap) oraz pani Ewa Bolewska (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi) wprowadziły rodziców w ciekawy temat pt. "Moje dziecko idzie do szkoły".