Warto pomagać!

O tym, że warto pomagać przekonali się wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu  przy Gimnazjum nr 1, a obecnie Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polski w Gołdapi, którzy uczestniczyli w akcji pod nazwą „Opatrunek na Ratunek” organizowanym przez Fundację Pomocy Humanitarnej w Poznaniu.
W wyniku organizowanych działań prowadzonych pod kierunkiem pań Bożeny Gojlik i Ewy Ruszewskiej oraz dzięki wsparciu uczniów,  nauczycieli i rodziców (p. Andrzej Oszkinis, p. Katarzyna Wierzbicka) ale i ludzi dobrej woli, udało się zebrać ok. 20 kg materiałów opatrunkowych. Materiały te zostały wysłane do fundacji, a stamtąd przekazane do osób potrzebujących w krajach afrykańskich. Miłym dla nas gestem, który utwierdza nas w przekonaniu że zawsze warto pomagać, były przesłane przez fundację podziękowania.