Nowowybrani sołtysi

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Gołdapi zapadła decyzja o wyodrębnieniu sołectwa z Bałupiany Niedrzwicy jako nowej jednostki pomocniczej. 5 września 2017 r. nowe sołectwo zyskało sołtysa.Został nim, dotychczasowy sołtys Bałupian, Krzysztof Szocik. Opuszczoną przez niego funkcję, zgodnie z wolą mieszkańców, obejmie Sławomir Piela.

- Cieszę się, że mieszkańcy mi zaufali - zapewnia nowy sołtys Bałupian. - Lubią mnie i powierzyli mi tak odpowiedzialną rolę. Zamierzam ich lepiej poznać, dowiedzieć się czego ode mnie oczekują, wdrożyć się  i przystąpić do działania. Czeka mnie wiele nauki i wiele pracy.

Nowopowstałe Osiedle nr 8 czyli wyodrębniona z Osiedla nr 7 ulica Zadumy oraz część ulic Cmentarnej i Gumbińskiej na swojego gospodarza będzie musiało jeszcze zaczekać. Wybory przewodniczącego rady osiedla nie odbyły się ze względu na nieobecność mieszkańców. W najbliższym czasie zostaną one powtórzone.