Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 za nami. Apel rozpoczęło wspólne odśpiewania hymnu państwowego. Pani dyrektor Irena Łobacz powitała wszystkich zebranych w nowej szkole. Od 1 września staliśmy się ponownie Szkołą Podstawową im. Michała Kajki. Następnie został odczytany list ministra edukacji narodowej, pani Anny Zalewskiej. W imieniu Burmistrza Gołdapi głos zabrała pani Joanna Łabanowska, skarbnik Gminy Gołdap. Poinformowała, że wniosek o dofinansowanie rozbudowy szkoły został odrzucony przez wojewodę, ale będzie składany ponownie w grudniu 2017 roku. W tym samym czasie będziemy składać wniosek na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Został również złożony wniosek o dofinansowanie budowy boiska ze środków unijnych i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Szkoła złożyła także wniosek na dofinansowanie sprzętu multimedialnego w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Głos zabrała następnie przewodnicząca rady rodziców, pani Emilia Osińska. Goście życzyli sukcesów i wytrwałości  w nowym roku szkolnym. Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości, po której  wychowawcy udali się do klas ze swoimi wychowankami.