Aktywni studenci - szansa na stypendium!

Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego "Agrafka Agory – Aktywny student - 2017/2018".

Studencie:
- mieszkasz na terenie powiatu gołdapskiego,
- Twoja rodzina ma niskie dochody,
- osiągasz wysokie wyniki w nauce,
- masz osiągnięcia pozaszkolne lub/i udokumentowaną działalność społeczną,
Te stypendium jest dla Ciebie!

Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych, pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego. Przy przydzielaniu stypendiów będą brane pod uwagę: sytuacja materialna, wyniki w nauce, osiągniecia pozaszkolne i działalność społeczna. Stypendia przyznawane przez GFL są stypendiami rozwojowymi. Wspieramy tych, którzy mają osiągnięcia poza szkołą czy uczelnią w różnych dziedzinach życia społecznego (nauka, sport, kultura, media), którzy osiągają sukcesy w różnych olimpiadach, konkursach, angażują się w działania społeczne, pracują, jako wolontariusze na rzecz innych.

W ramach programu zostaną przyznane stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie.

Formularze wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów dostępne poniżej.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres: gofund@wp.pl
Wnioski przyjmujemy do 1 września 2017, do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do GFL) pod adresem: Gołdapski Fundusz Lokalny, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap.

Głównymi fundatorami stypendiów są: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, Fundacja Agory, Gołdapski Fundusz Lokalny i osoby prywatne.
„Agrafka Agory” - partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory oraz Gołdapskiego Funduszu Lokalnego.

Zapraszam - Zbigniew Mieruński - prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego