Odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na zgłaszane wnioski i uwagi do projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 Dubeninki - Gołdap

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie udzielił gminie Gołdap odpowiedzi na wnioski, dotyczące uwag do projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 Dubeninki- Gołdap. Wszystkie elementy zostały szczegółowo przeanalizowane. Odpowiedź w piśmie poniżej.