Odpowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na zgłaszane wnioski i uwagi do projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 Dubeninki - Gołdap