Burmistrz podpisał umowę na likwidację barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Gołdap

Dzisiaj 4 lipca podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Gołdapi Tomaszem Luto, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o na wykonanie usługi "Likwidacji barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Gołdap" o polu powierzchni 32,75 ha, metodą mechaniczną i chemiczną, z zastrzeżeniem, iż na terenach leśnych likwidacja barszczu Sosnowskiego może być wykonana jedynie metodą mechaniczną. Umowa ma zostać zrealizowana do 30 października 2017r.