Zakończenie roku przedszkolaków

22 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego dla dzieci z grup 5 latków z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi.

Najstarsze przedszkolaki wystąpiły na scenie Domu Kultury w pożegnalnym koncercie. Zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce przygotowane pod kierunkiem wychowawców.

Pani dyrektor Marzanna Wardziejewska wręczyła podziękowania rodzicom, którzy aktywnie i bezinteresownie współpracowali z przedszkolem.

Burmistrz Gołdapi wraz z Panią Dyrektor na zakończenie wręczyli wszystkim małym absolwentom dyplomy ukończenia przedszkola oraz pamiątkowe książeczki.