Piękna nasza Polska cała!

W dniach 5-9 czerwca 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi  wraz z opiekunkami Anną Budzińską, Barbarą Girtler i Barbarą Klimaszewską oraz wspierającymi ich rodzicami p. Barbarą Jurewicz i p. Dariuszem Galińskim wzięli udział w wycieczce po Polsce. Relacja z wycieczki na bieżąco zamieszczana była na https://www.facebook.com/sp2goldap/  Zwiedziliśmy Warszawę, Częstochowę, Kraków, Zakopane i Wieliczkę. Humory dopisywały, pogoda również. A wspomnienia pozostaną na zawsze!

Wycieczkę zorganizowano w ramach działania „Piękna nasza Polska cała!”
realizowanego w ramach zadania publicznego:
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw.
wspieranego przez Burmistrza Gołdapi, a realizowanego prze Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem”