Ogólnopolski Festyn z okazji Dnia Dziecka

1 czerwca uczniowie Zespołu Szkół w Grabowie wzięli czynny udział w XII Ogólnopolskim Festynie z okazji Dnia Dziecka w Ełku, który był połączony z inaugurującą I Kongresu  Misyjnego. Organizatorzy  dołożyli wielu starań, by tego dnia na twarzach dzieci nie zabrakło uśmiechu.Podczas festynu przygotowano wiele atrakcji, zabaw i niespodzianek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in..konkursy, gry ekologiczne, warsztaty recyklingu, zabawy taneczne,, dmuchane zjeżdźalnie oraz gry w piłkę. Uczestnicy festynu  mogli obejrzeć na scenie bogaty program misyjny i występy artystyczne oraz wziąć udział w ewangelizacji misyjnej przygotowanej przez grupy misyjne.
Ponadto  uczniowie złożyli swój dar na cele misyjne: bloki i kredki w namiocie misyjnym z eksponatami, strojami oraz materiałami edukacyjnymi dotyczącymi misji, gdzie  zakupili dodatkowo pamiątki z krajów misyjnych. Tego dnia każde dziecko otrzymało prezent z okazji Dnia Dziecka. Dziękujemy rodzicom za pomoc i opiekę nad dziećmi podczas festynu.