Kolejką po Wigierskim Parku Narodowym

W dniu 16.05.2017r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi z klas 0 A, 0 D, 2 A, 2 B z wychowawczyniami i rodzicami wyruszyli na wycieczkę do Płociczna. Celem podróży była przejażdżka Wigierską Kolejką Wąskotorową po Puszczy Augustowskiej  oraz Wigierskim Parku Narodowym. W roku 1991 została ona wpisana do rejestru zabytków jako cenny wytwór techniki i jako jedna z najdłużej funkcjonujących kolejek leśnych w Polsce. Rozstaw torów to tylko 60cm, jest to jednak z najwęższych kolejek. Trasa liczy 10km.

Na swej trasie kolejka ma następujące przystanki:
- Przystanek Binduga, pierwszy przystanek widokowy na trasie kolejki. Położony jest na wysokim brzegu jeziora Wigry, skąd roztacza się wspaniały widok na malowniczą zatokę.
-Drugi przystanek - Bartny Dół nad Wigrami. Z pobliskiej przystani roztacza się piękna panorama z największymi w Polsce wyspami jeziornymi: Ordów i Ostrów. Na wodzie zbudowana jest platforma do podziwiania piękna przyrody.
- Docelowa stacja Krusznik, dawniej duża składnica drewna, dziś główny przystanek na trasie, znajduje się tu „Zielona Karczma”, miejsce zabaw i biesiad integracyjnych. Po półgodzinnym postoju na łące przy kompleksie puszczańskiego starodrzewu wyrusza się w drogę powrotną do Płociczna.

- Ostatni przystanek Powały, przystanek widokowy nad Wigrami, które można podziwiać z pomostu lub z wysokiego brzegu jeziora. Dawna stanica harcerska.
Kiedy wróciliśmy do Płociczna przygotowane zostało ognisko, na którym upiekliśmy pyszne kiełbaski. Posilenie wyruszyliśmy w podróż powrotną do Gołdapi.
Dla większości dzieci, była to pierwsza podróż pociągiem, co zapewniło im ogrom atrakcji i pozytywnych przeżyć.