W bibliotece i w muzeum

W środę 10 maja br. Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej uczestniczyli w ciekawych zajęciach poza terenem szkoły. Wzięli bowiem udział w wycieczce do Biblioteki Publicznej
w Gołdapi, gdzie zapoznali się z zasadami funkcjonowania tejże placówki oraz mogli obejrzeć obszerny jej księgozbiór oraz odwiedzili Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza.

Bibliotekarze w ciekawy sposób przybliżyli to miejsce dzieciom, a po lekcji bibliotecznej pani dyrektor zaprosiła zwiedzających do Sali komputerowej, a po krótkiej przerwie do jednego
z budynków Izby Regionalnej. Wówczas uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli wystawę prac plastycznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, która aktualnie jest prezentowana w tejże sali. Wystawa wywarła niemałe wrażenie na naszych uczniach, którzy szczególnie zwrócili uwagę na różnorodność ukazanych form prac.

Kolejnym ważnym etapem wycieczki była lekcja muzealna, podczas której pani Aleksandra Ratasiewicz zajmująco opowiadała o dawnej i bliższej nam historii naszej ziemi. Uczniowie
z zaciekawieniem wysłuchali wykładu, a nawet włączyli się do dyskusji na temat pochodzenia tutejszej ludności, gdyż sami wcześniej poszukiwali historii swoich przodków. Potem wszyscy chętnie obejrzeli zbiory głównej sali Izby Regionalnej, w której mieszczą się historyczne pamiątki będące śladem poprzednich pokoleń oraz zbiory natury geologicznej.

Dzięki uprzejmości pracowników Biblioteki i Muzeum nasi uczniowie miło spędzili czas, poszerzając jednocześnie wiedzę historyczną swojego regionu.