Konkurs plastyczny „Rodzina razem” rozstrzygnięty

W kwietniu Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem” ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – III Gminy Gołdap pod hasłem „Rodzina razem”. Celem konkursu było promowanie wartości rodziny i więzi międzypokoleniowych, promowanie rodziny jako przestrzeni dla tworzonych wspólnie wartości i postaw patriotycznych, kultywowania tradycji, nauki i zabawy, promowanie zdrowego stylu życia w rodzinie i wspólnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności wyrażania myśli, uczuć i przeżyć w pracy plastycznej. Na konkurs wpłynęło 61 prac ze szkół:
Szkoły Podstawowej w Boćwince,
Szkoły Podstawowej w Pogorzeli,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi.
Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureaci w kategorii klas 0 - I :
I miejsce – Faustyna Śliwińska, kl. 0, SP2 Gołdap
II miejsce – Naomi Klisz, kl. 0, SP2 Gołdap
                     Milena Buczyńska, kl. 0, SP2 Gołdap
III miejsce – Lena Waszkiewicz, kl. 0, SP Boćwinka
                      Anna Konieczny, kl. 0, SP2 Gołdap
Jury: Anna Budzińska, Helena Galińska, Barbara Girtler, Aneta Wyrostek.

Laureaci w kategorii klas II – III :
I miejsce – Maja Piwowar, kl. IIIa, SP2 Gołdap
                    Hanna Galińska, kl. IIIb, SP2 Gołdap
                    Julia Metelska, kl. IIIb, SP2 Gołdap
II miejsce – Jakub Dzikowski, kl. III, SP Boćwinka
                     Gabriela Piwowar, kl. IIb, SP2 Gołdap
III miejsce – Aleksandra Broniszewska, kl. III, SP Boćwinka
                      Jan Mościński, kl. II, SP Boćwinka
Jury: Anna Budzińska, Barbara Girtler, Aneta Wyrostek.

    
    Wszystkim autorom prac plastycznych i ich opiekunom bardzo dziękujemy za udział w konkursie. O miejscu i terminie wręczenia nagród powiadomimy opiekunów laureatów.


Konkurs plastyczny „Rodzina razem” zorganizowano w ramach realizacji zadania publicznego
Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
wspieranego przez Burmistrza Gołdapi.