ZAPROSZENIE DO KONKURSU FILMOWEGO "CITY FILM INDEPENDENT"

Organizatorzy Konkursu Filmowego "City Film Independent", związanego z filmami promocyjnymi miast i regionów, zapraszają uprzejmie do zgłoszenia filmów do Konkursu oraz do Prezentacji Filmowych.
Jeżeli macie Państwo ciekawe filmy promocyjne swojego powiatu, miasta, regionu, parku przyrodniczego lub krajobrazowego, regionalnej instytucji lub muzeum, prezentujące w ciekawy sposób walory i atrakcje, zapraszamy do zgłoszenia filmu do Konkursu.
Oprócz nagród konkursowych, zgłoszone filmy prezentowane będą także przez okres 1 roku w kanale filmowym Konkursu w serwisie YouToube lub Vimeo.
Poza możliwością wzięcia udziału w Konkursie, wszystkie zgłoszone filmy (bez zależności od zdobytych nagród) wezmą udział w Prezentacjach Filmowych, tj. specjalnych pokazach filmowych, które odbędą się w kilkunastu miastach w województwie śląskim i małopolskim, w okresie od września do listopada 2017 roku. Jest to okazja do ciekawej prezentacji i promocji.
Zgłoszenia filmów do Konkursu przyjmowane są w terminie do dnia 8 czerwca, do godziny 24.00, w formie elektronicznej. Do tego terminu należy przesłać kartę zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: "cityfilm@art-plus.info". Ponadto do 3-ch dni od przesłania karty zgłoszenia, należy przesłać pocztą na adres Biura Realizacji Konkursu "City Film" – Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, zgłaszany do Konkursu film na wybranym nośniku oraz oryginał karty zgłoszenia.
Warunki realizacji Konkursu oraz zasady zgłoszenia podane są w Regulaminie Konkursu.
Regulamin oraz Karta zgłoszenia do pobrania, dostępne są na stronie informacyjnej Konkursu pod adresem: www.cityfilm.art-plus.info
Na stronie podane są także pełne dane kontaktowe do Organizatorów.


Z wyrazami szacunku
Z up. Dyrekcji Konkursu
Jolanta Kozak
Asystent