Uczcimy Ciebie piosenką

Dzisiejsza uroczystość, poświęcona majowym świętom, była wynikiem projektu patriotycznego.
Uczniowie przygotowywali go pod okiem pani Barbary Nierwińskiej.      
Każdy uczeń: szukał pieśni patriotycznej, dołączał do niej komentarz (kiedy powstała, kto jest autorem), wysyłał tekst pieśni z bibliografią nauczycielowi. W ten sposób zostały wybrane pieśni klas:

klasy I – III     1)  „Polskie ABC”     2) „Jestem Polką i Polakiem”
klasa IV         1)  „Legiony”             2) „Hej! Chłopcy !”
klasa V a       1)  „Pałacyk Michla”  2)  „Pierwsza kadrowa”
klasa V  b      1)  „Polonez 3 Maja”  2)   „Piechota”
klasa VI a       1) „Przybyli ułani”      2) „Pierwsza Kadrowa”
klasa VI b       1) „Mazurek 3 Maja”   2)  „Jak długo w sercach naszych”

Każda klasa przygotowała śpiewnik z tekstami piosenek do zaprezentowania podczas dzisiejszego spotkania. Dodatkowo słowa były wyświetlane w formie prezentacji. Między pieśniami pojawiły się komentarze wiążące w opracowaniu p. Małgorzaty Marcinkiewicz. Czytali je uczniowie klasy IV.
Poprzez śpiew opowiedzieliśmy historię Polski: od pojawienia się symboli narodowych, poprzez trudne czasy rozbiorów i wojen aż po dzień dzisiejszy, kiedy żyjemy w wolnym, pięknym kraju. Grupa pięciolatków zrobiła niespodziankę – wzbogaciła uroczystość o żywy, popularny taniec ludowy, zaliczany do polskich tańców narodowych- krakowiaka.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za aktywny udział w uroczystości.