Gmina Gołdap rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu ,,Parki przyjaźni 2”

Gmina Gołdap otrzymała dotację na realizację projektu pod nazwą ,,Parki przyjaźni 2”. Projekt, w którym nasza gmina jest partnerem powiatu w Sakiai, otrzymał dofinansowanie w ramach pierwszego naboru wniosków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.
Projekt rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do marca 2019 roku. Główne zadania projektu to: promocja zdrowia wśród mieszkańców gmin Sakiai i Gołdapi oraz rozwój infrastruktury w miastach Sakiai i Gołdap i dostosowanie jej do aktywności promujących zdrowy styl życia.
Po stronie polskiej, zostanie opracowany i będzie realizowany program promocji zdrowia w Gminie Gołdap m.in. poprzez prelekcje prowadzone w szkołach podstawowych, profilaktyczne badania wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych oraz zajęcia korekcyjne. Przygotowane i wydane zostaną materiały promocyjno-informacyjne na temat zdrowego stylu życia. Ciekawym elementem projektu będzie organizacja Festiwalu Zdrowia. Zaplanowano dwie edycje imprezy - jesienią tego i następnego roku. W ramach projektu przy Promenadzie Zdrojowej nad jeziorem Gołdap, w sąsiedztwie Mazurskich Tężni Solankowych, powstanie plac zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz pole do mini golfa.
Dużą inwestycję poprawiającą infrastrukturę miejskiego parku w Sakiai zaplanował po swojej stronie litewski partner. Ponadto planuje szereg tzw. miękkich działań promujących zdrowy styl życia, np. organizację rajdu rowerowego Sakiai- Gołdap.
Koszt projektu po stronie polskiego partnera to: 497 935,33 EUR. Wkład własny zgodnie z zasadami programu wynosi: 15%. Całkowita wartość projektu wynosi 998 186,43 EUR.